ژجیانگ SANMEN بوئر کارخانه ترافیک تاسیسات

کالا با کیفیت بالا، خدمات حرفه ای، که منبع اصلی در صنعت لیزر!

ویژگی های صنعتی تسمه نقاله لاستیکی
- May 12, 2017 -

با تعمیم تسمه نقاله در تولید صنعتی، بسیاری از گونه های با کارایی بالا، سبک وزن، چند منظوره، عمر طولانی هستند نگرانی از تولید کنندگان است. در تولید صنعتی، استفاده درست از تسمه نقاله بسیار مهم است، تسمه نقاله در استفاده از مسائل زیر باید توجه داشت:

1. اجتناب از غلتک توسط مواد پوشش، باعث چرخش غیر روح برای جلوگیری از نشت کارت در درام و نوار بین نوار نقاله، توجه به بخشی از روغنکاری، اما نه تسمه نقاله چرب؛

2. جلوگیری از شروع نقاله بار کمربند؛

3. نقاله انحراف، باید اقدامات به موقع به اصلاح را؛

4. کشف شکستگی محلی از تسمه نقاله، استفاده از پنبه مصنوعی تعمیر به موقع، تا مبادا بزرگ؛

5. اجتناب از تسمه نقاله از دندانه دار کردن، سرپا نگه داشتن و یا مواد بلوک مسدود کردن رنج می برد، مانع از پاره شدن شکستن